วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับการ present E-Commerce ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2552

มีทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 15 นาที
กลุ่มแรกพยายามมาให้ตรงเวลาด้วยนะครับ

ลำดับที่1 G3 - กิ๊บ ญิ๋ง ป๊อป เม้ง
ลำดับที่2 G1 - ศักดิ์ กู้ ไท เดียร์
ลำดับที่3 G7 - ก็อป กิต ตัน ปุ๋ม
ลำดับที่4 G8 - หนุ่ย แจ๊ค เจิน ปิ่น
----- break -----
ลำดับที่5 G4 - บัว บี หมิว แนน
ลำดับที่6 G6 - แบด ชาย ปา กาน
ลำดับที่7 G5 - โจ้ อ๊อค เปิ้ล นุ
ลำดับที่8 G2 - อั๋น เบิร์ด อิม แก้ว

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

Spirit of Friend : You have got a friend.You have got a friend.

ใช้ประกอบการแสดงชุด Spirit of Friend เป็นการแสดงในชุดที่ 2 ของรุ่นเรา ในงานฉลองรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิต เป็นการสื่อถึงความยินดี และ มิตรภาพของเพื่อน ที่มาร่วมยินดีในวันที่น่าชื่นชมยินดีของเพื่อนในความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ ความสมหวัง ความใฝ่ฝันใดๆ สิ่งที่ยังคงอยู่คือ การที่เรายังคงมีกันและกัน เป็นเพื่อนกัน ตลอดไป


When you're down and troubled
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there

Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend