วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

การลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552


รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในปีการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลโดย อั๋น ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 เมษายน นะครับ

กำหนดการลงทะเบียน (โดยย่อ)
16 - 24 เมษายน 2552 **
- แจ้งความจำนงขอลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th/

18 - 22 พฤษภาคม 2552
- ชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ **

1 - 5 มิถุนายน 2552
- ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนพือขอผากรศึกษาเป็น S/U หรือ V /W (อันนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเราป่าวนะ)

10 กรกฎาคม 2552
- วันสุดท้ายที่นิสิตลดรายวิชา

13-17 กรกฎาคม 2552
- พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน


กำหนดการฉบับเต็ม : http://www.reg.chula.ac.th/regis-sem1-52.pdf