วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดสอบ Adv. Knowledge Discovery and Data Mining

สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2551
เวลา 18.00 - 20.00 น. ห้อง 134 ตึก 1 (อาคารไชยยศสมบัติ)

- ข้อสอบประมาณ 15 ข้อ หัวข้อละประมาณ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าได้(เผื่อจะใช้)
- อย่าตอบแบบทวนคำถาม
- อย่าตอบแบบไม่ฟันธง
- ตอบคำถามให้ครบตามที่โจทย์ถาม
- close book
- Neural Networks ไม่ออกสอบข้อมูลจาก แก้ว

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ วันหยุด Software Studio 2

Software Studio 2 หยุดวันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 2551

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับการ Present Software Studio 2 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551

กลุ่มแรก เริ่มเวลา 18.30 น.

ลำดับที่ 1 - Group1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
ลำดับที่ 2 - Group5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
ลำดับที่ 3 - Group4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
ลำดับที่ 4 - Group6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
ลำดับที่ 5 - Group3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
ลำดับที่ 6 - Group2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศวันสอบ วิชา Data Mining

Midterm Exam: Wed 24 Dec 08
Time: 18:00 - 21:00 (To be confirmed later)
Room: Learning Lab (To be confirmed later)

Final Exam: Wed 25 Feb 09
Time: 18:00 - 21:00 (To be confirmed later)
Room: Learning Lab (To be confirmed later)